Semalt - techniky a jazyky, ktoré by ste mali vedieť

Zoškrabanie z webu, známe tiež ako extrakcia údajov a zber z webu, je technika používaná na extrahovanie údajov zo siete. Programátori, vývojári, správcovia webových stránok a živnostníci často potrebujú zoškrabať obsah z rôznych webových stránok. Web škrabka je rozhranie API (Application Programming Interface), ktoré pomáha extrahovať údaje z viacerých webov a blogov.

Všeobecné techniky pre zoškrabovanie webu:

Proces zoškrabovania webu je stále vývojový proces, ale uprednostňuje praktickejšie riešenia, ktoré sú založené na už existujúcich technikách a aplikáciách v porovnaní s jeho ambicióznymi náprotivkami. Hlavné techniky na zoškrabovanie webu sú uvedené nižšie.

1. Kopírovanie a vkladanie:

Sú chvíle, keď najslávnejšie a najlepšie nástroje a služby na prácu s internetom nemôžu nahradiť manuálne vyšetrenie a kopírovanie a vkladanie ľudí. Kopírovanie a vkladanie je teda jediným uskutočniteľným riešením, keď stránky explicitne nastavujú prekážky, ktoré bránia automatizácii stroja.

2. Zhoda s textovým vzorom:

Je to jedna z najlepších a najspoľahlivejších techník preškrabávania webu. Zhoda textových vzorov zahŕňa rôzne programovacie jazyky, ako sú PHP, Python, JavaScript, C ++ a Ruby, a údaje sa extrahujú z webových stránok na základe príkazov grepu UNIX.

3. HTTP programovanie:

Dynamické a statické webové stránky je možné získať zverejnením rôznych požiadaviek HTTP a pomocou programovania soketov.

4. Analýza HTML:

Blogy a webové stránky obsahujú rozsiahlu zbierku stránok generovaných zo základných štruktúrovaných zdrojov, ako sú databázy. V analýze HTML sa program používa na detekciu textu HTML z rôznych webov. Transformuje ju z neštruktúrovanej formy na organizovanú a čitateľnú. HTQL a XQuery sú dva hlavné jazyky dopytov údajov. Používajú sa na lepšiu analýzu stránok HTML.

5. Sémantická anotácia uznávajúca:

Webové stránky môžu obsahovať metaúdaje, anotácie a sémantické značenie, ktoré sa používajú na lokalizáciu konkrétnych útržkov údajov. Ak je anotácia vložená do webovej stránky, túto techniku stierania webu možno považovať za špeciálny prípad analýzy DOM.

Najlepšie programovacie jazyky pre webové zoškrabovanie:

S PHP, Node.js, C ++ a Python môžete ľahko vykonávať viacero úloh týkajúcich sa zoškrabovania údajov a prehľadávania webu naraz. Tieto jazyky sa navyše používajú na vytváranie rôznych softvérov na škrabanie.

1. Node.js:

Tento jazyk je vynikajúci pri prehľadávaní webu a lepšie podporuje distribuované prehľadávanie. Node.js nie je vhodný pre rozsiahle projekty webového škrabania kvôli jeho obmedzeným možnostiam a kódom.

2. C & C ++:

C aj C ++ ponúkajú vynikajúci výkon, ale náklady na vývoj webových škrabiek s týmito jazykmi sú vysoké. C a C ++ teda nie sú vhodné pre malé a stredné podniky.

3. PHP:

PHP je jedným z najlepších jazykov na zoškrabovanie webu. Používa sa na vytváranie prehľadávacích programov a dá sa ľahko naučiť.

4. Python:

Je bezpečné spomenúť, že Python je najslávnejším jazykom na webový zápis. Je schopný pohodlne a hladko zvládnuť rôzne procesy extrakcie dát a prehľadávania webu. BeautifulSoup je knižnica Python, ktorá bola navrhnutá pre efektívne, rýchle a presné úlohy pri škrabaní z webu. Niektoré z najvýznamnejších funkcií sú pythonické idiómy na navigáciu, vyhľadávanie a úpravu stromov analýzy.

mass gmail